Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 8 augustus 2023

Snel naar:

 1. Privacybeleid Prints van Oranje
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Verstrekking aan derden
 4. Profilering en cookies
 5. Beveiligen en bewaren
 6. Websites van derden
 7. Minderjarigen
 8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 9. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 10. Autoriteit Persoonsgegevens
 11. Inwerkingtreding

 

1. Privacybeleid Prints van Oranje B.V.

Prints van Oranje is een merk van LEOXX B.V., een eigenzinnige onderneming in innovatieve projectvloeren en akoestische oplossingen. Via onze website bieden wij informatie & diensten aan voor klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:     030 634 7650
E-mail:             info@printsvanoranje.nl
Post:                Ringveste 9 - 3992 DD HOUTEN

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je bij ons solliciteert en spelen de gegevens over je IBAN pas wanneer er een bestelling bij ons wordt gedaan.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • IBAN
 • KvK
 • offerte- en orderinformatie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • CV
 • motivatiebrief
 • BSN-nummer
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • interesses
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van of je klant bent bij Prints van Oranje of niet):

 • om jou de mogelijkheid te bieden stalen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om je offerteaanvraag te verwerken en je te informeren over de status daarvan.
 • om je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je sollicitatie te verwerken.
 • om je klacht over een levering of je reactie op een klacht te verwerken.
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze website
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven of collectie alerts te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

Om diensten aan jou te verlenen

Om het gebruik van onze online diensten voor jou te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van jouw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) jouw voorkeur heeft, zodat wij onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat.

Wij bewaren de gegevens in jouw account zolang jij nog actief klant bij ons bent. Jij kunt op ieder moment een verzoek doen voor inzage van jouw gegevens of om jouw gegevens te laten verwijderen. Dit kun je doen door ons een mail te sturen via info@printsvanoranje.nl.

Informatie die wij verzamelen als je onze website gebruikt

Wij maken gebruik van de software van Leadinfo om je een betere en gepersonaliseerde ervaring op de website aan te bieden. Een profiel wordt aangemaakt door de Leadinfo software wanneer een interactie met onze website plaatsvindt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een staal aanvraagt of een brochure download. Jouw Leadinfo profiel is uniek voor LEOXX. Om jouw privacy te waarborgen, zijn deze gegevens enkel beschikbaar voor LEOXX en worden ze nooit met derden gedeeld.

3. Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor levering van onze producten geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je staalaanvraag of order en je bezoek aan onze website) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op onze website: www.printsvanoranje.nl. 

Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en voorkeuren. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen te zien krijgt die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

5. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

6. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

7. Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt ook contact opnemen met Prints van Oranje via de volgende gegevens:

 Telefonisch

030 - 635 1000
Op werkdagen van 8.30 tot 17:00 uur (op vrijdags tot 16.00 uur)

 E-mail

Via het contactformulier op onze website

 Post

Prints van Oranje, Ringveste 9 - 3992 DD Houten

 

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

10. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 maart 2020.